Thực hành W

Tháng Hai 3, 2016 9:35 sáng

Trong những năm qua, với những cố gắng không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh do vậy toàn ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã có những bước phát triển nhanh chóng, toàn diện và chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận.

Quy mô, mạng lưới các cấp học và trình độ đào tạo được điều chỉnh đảm bảo cho việc học tập cũng nhưng đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn đổi mới.

Để gặt hái được những thành công trên trước hết là công lao to lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng các em học sinh của các cấp học đã có nhiều cố gắng để hoàn thành những tiêu chí của ngành đặt ra.

11947565_139777919699147_5294479535531777470_n