Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 16, 2017 2:21 chiều

Tuyên Truyền

Chuyên đề học tập năm nay
Phát triển đất nước ngày càng tiến xa
Cùng nhau tiếp bước ông cha
Sánh vai các bạn quốc gia láng giềng
Việt Nam tên gọi thiêng liêng
Trong tim ghi trọn lời nguyền thủy chung
Sống trong đất nước anh hùng
Miền nam, Trung, Bắc cùng chung một nhà
Đoàn kết tất cả chúng ta
Học tập, xây dựng nhà nhà ấm no
Dân giàu, nước mạnh câu hò cất vang
Đổi mới tất cả xóm làng
Quyết tâm xây dựng ngang hàng năm châu
Các bạn ghi nhớ thật sâu
Ghi câu khẩu hiệu trong đầu chớ quên
Chúng ta là những giáo viên
Bắt tay học tập tuyên truyền cùng dân ./.
Quảng Thủy, ngày 10 tháng 10 năm 2017
20171012_094952 (1)Sáng tác: GV Đinh Thị Thanh Bình