Khai giảng năm học 2020-2021

Tháng Chín 5, 2020 7:42 chiều

Năm nay thật đặc biệt
Khai giảng theo từng lớp
Bởi Covid kéo dài
Tập trung đông quá tải
Riêng lẻ giữ an toàn
Cô và trò cùng gắng
Để năm mới sang trang
Trò chăm ngoan học giỏi
Cô sáng tạo mẫu mực
Thành tích luôn gặt hái
Giúp trường một đi lên
Xứng danh ngôi trường ” Chuẩn”!!