Nghề em

Tháng Mười 14, 2019 2:23 chiều

Nghề em!!!

Nghề em cô giáo mầm non
Sớm hôm tần tảo chăm con mọi nhà
Tấm lòng yêu trẻ bao la
Khó khăn vất vả chẳng ca một từ
Tìm ra phương pháp cũng như soạn bài
Lên lớp có nhiều điều hay
Giúp trẻ ngoan học giỏi ngày ngày giỏi ra
Tình yêu trao trẻ vững bền
Cô là người mẹ thảo hiền thứ hai
Ngày mai tiếp một ngày dài
Viết thêm trang giấy tương lai rạng ngời!!!

Quảng Thủy, ngày 14/10/2019
Sáng tác
GV: Phạm Thị Lam